podmienky

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky internetovej stránky www.fitforcebrand.com sú vypracované v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa (ZVPot-UPB2) na základe odporúčaní Obchodnej a priemyselnej komory a medzinárodných kódexov pre elektronické podnikanie.

Podmienky predaja určujú práva a povinnosti zákazníkov pri objednávaní produktov dostupných na stránke www.fitforcebrand.com, ako aj obchodný vzťah medzi poskytovateľom a zákazníkom.

Celý obsah webovej stránky bez ohľadu na formát (text, obrázky, filmy, zvuky atď.) je chránený autorským právom. Obsah webovej stránky nesmie byť použitý na iný účel ako na osobné prezeranie užívateľa, pokiaľ poskytovateľ vopred písomne ​​a výslovne nepovolí inak. V prípade zneužitia je užívateľ trestne a materiálne zodpovedný.

Používaním stránky www.fitforcebrand.com používateľ akceptuje a súhlasí so všetkými ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok. Ak nesúhlasíte s týmito všeobecnými podmienkami, vyzývame vás, aby ste okamžite prestali pristupovať na webovú stránku.

Prečítajte si všeobecné obchodné podmienky a naše zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa vášho súkromia a osobných údajov.

Právo duševného vlastníctva

Poskytovateľ má všetky potrebné práva pre značky a ďalšie produkty umiestnené na webovej stránke. Ochranné známky umiestnené na webovej stránke sú chránené v súlade s národnou a medzinárodnou legislatívou. Poskytovateľ sa zverejnením ochranných známok a umožnením používania webovej stránky nevzdáva práv vyplývajúcich z ochranných známok. V prípade zneužitia ochrannej známky je užívateľ trestne a materiálne zodpovedný.

Celý obsah webovej stránky bez ohľadu na formát je chránený autorským právom. Nositeľom všetkých autorských práv je poskytovateľ internetového obchodu.

internetový obchod

Používateľ môže nakupovať prostredníctvom webovej stránky, ktorá je prístupná cez odkaz: www.fitforcebrand.com

Písomné všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a kupujúcim - kúpnej zmluvy.

Registráciou na stránke alebo objednávkou prostredníctvom internetového obchodu užívateľ potvrdzuje, že porozumel a akceptuje všeobecné podmienky.

Pre uskutočnenie nákupu v internetovom obchode sa užívateľ nemusí registrovať.

Poskytovateľ vynakladá maximálne úsilie, aby poskytoval presné informácie, ktoré možno nájsť v internetovom obchode (popis produktu, fotografie...).

Ponuky na stránke sú kvantitatívne a časovo obmedzené. Skladové množstvá zverejnené na webovej stránke sú informatívne a môžu sa zmeniť bez upozornenia.

Ceny a dane

Všetky ceny sú vyjadrené v EUR. Ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty (22% DPH), keďže sme platiteľom dane. Ceny tovaru nezahŕňajú náklady na doručenie ani poštovné. Tie sú uvedené pri výpočte hodnoty objednávky pred elektronickým potvrdením objednávky.

Obchod umožňuje zákazníkovi nasledujúce spôsoby platby:

- v hotovosti pri prevzatí alebo bankovým prevodom na účet spoločnosti:
HO-NO REKLAMNÁ AGENTÚRA ANDRAŽ HONOMIHL SP
podľa ponuky / odhadu,

- kreditná karta.

Platba cez náš platobný systém je bezpečná, nakoľko spĺňa bezpečnostné štandardy s SSL certifikátom.

Všetky produkty sú originál.

Akciové ponuky platia do vypredania zásob.

V prípade zmien cien alebo popisov produktov bude predávajúci informovať potenciálnych kupujúcich, ktorí sú v procese objednávania.

Zrušiť objednávku

Keď používateľ odošle objednávku, dostane e-mail s potvrdením prijatia objednávky. Užívateľ má právo stornovať objednávku pred tým, ako mu bude doručené elektronické oznámenie od poskytovateľa, že zásielka bola odoslaná na poštu alebo objednaná u dodávateľa zn.

Zmluva alebo objednávka je kupujúcemu odoslaná na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri odoslaní objednávky. Skladujeme ho v elektronickej podobe v sídle spoločnosti. Zákazník si môže vyžiadať kópiu (potvrdenku) prostredníctvom našej kontaktnej adresy: fitforcebrand@gmail.com

Internetový obchod poskytuje technické prostriedky na identifikáciu a opravu chýb pred odoslaním objednávky, konkrétne stránka upozorní zákazníka, ak nevyplnil všetky povinné polia. Pred dokončením objednávky je dostupný súhrn, v ktorom si kupujúci môže skontrolovať a upraviť svoje zadané údaje. V prípade chybného zadania môže kupujúci opraviť chyby v košíku.

Pre zrušenie objednávky zašle zákazník správu na stránke https://fitforcebrand.com/pages/contact , kde zrušenie potvrdíme. Žiadosť o zrušenie musí obsahovať meno a priezvisko užívateľa, adresu, číslo objednávky a dátum objednávky.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

43 d šiesty odsek ZVPot stanovuje, že ak spotrebiteľ už tovar prevzal a odstúpi od zmluvy, je povinný ho bezodkladne, najneskôr však najneskôr do 30.00 hod., vrátiť spoločnosti alebo osobe poverenej spoločnosťou na prevzatie tovaru. do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy je spoločnosť do 14 dní od prevzatia tovaru povinná vrátiť všetky prijaté platby, ktoré boli spotrebiteľovi účtované pri uzavretí zmluvy (odoslaní objednávky). Náhrady sa nevracajú v hotovosti.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 30 dní bez uvedenia dôvodu svojho rozhodnutia. Počas tejto doby musí kupujúci oznámiť spoločnosti odstúpenie od zmluvy a svoj zámer vrátiť sa.

Tovar, ktorý chcete vrátiť, musí byť nepoužitý, nenosený, nepraný, čistý a nepoškodený.

Produkty, ktoré sa predávajú v obaloch, musia byť vrátené v pôvodnom obale s pôvodnými etiketami!

V prípade odstúpenia od zmluvy si poskytovateľ vyhradzuje právo uplatniť si nárok na vrátenie zníženej hodnoty tovaru.

Odporúčame, aby ste opatrne otvorili obal a ponechali ho neporušený a ponechali si štítky pripevnené k produktu, kým si nie ste istí, že je produkt vhodný. Pri kúpe oblečenia si overte vhodnú veľkosť skúšaním iného oblečenia, nie na holej pokožke a dávajte pozor, aby ste nezanechali stopy mejkapu a púdru.

Žiadosti o dodatočné informácie očakávame na e-mailovej adrese fitforcebrand@gmail.com.

Tovar, ktorý Vám nevyhovuje, pošlite na nižšie uvedenú adresu. K produktu priložte kópiu originálu faktúry. Pred vrátením produktu vyplňte reklamačný formulár, ktorý Vám zašleme.

Kúpnu cenu Vám vrátime na zadaný TTR účet najneskôr do 14 dní od prijatia prihlášky a vráteného produktu. Na vrátenie peňazí potrebujeme vrátený produkt (v stave ako je uvedené v predchádzajúcich odsekoch) a prihlášku, ktorú Vám poskytneme pred vrátením peňazí.

Ak ste uviedli nesprávne TRR, účtujeme náklady na prácu navyše vo výške 30 € na vyriešenie prípadu s bankou a neoprávneným príjemcom.

Vrátenie peňazí v hotovosti nie je možné.

Pri vrátení produktov zaplatených kreditnou kartou vraciame kúpnu cenu za vrátený produkt na kreditnú kartu. V prípade vrátenia produktov, ktoré boli zaplatené pri odbere alebo bankovým prevodom, vraciame kúpnu cenu na váš transakčný účet.

Ak má produkt fyzické chyby, musí užívateľ v zákonnej lehote závadu oznámiť poskytovateľovi a v oznámení závady závadu bližšie popísať a umožniť poskytovateľovi prehliadku produktu.

Poskytovateľ nezodpovedá za chyby materiálu na produkte, ktoré sa objavia po uplynutí dvoch rokov od dodania produktu.

Objednaním zásielky kupujúci súhlasí s tým, že v prípade nevyzdvihnutia zásielky bude HO-NO REKLAMNÁ AGENTÚRA ANDRAŽ HONOMIHL SP účtovať poštovné za odoslaný a vrátený balík kupujúcemu.

V prípade problémov môže kupujúci kontaktovať našu e-mailovú adresu so žiadosťou o pomoc. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť na e-mailovej adrese fitforcebrand@gmail.com . Proces odvolania je dôverný.

Poskytovateľ do piatich pracovných dní potvrdí prijatie reklamácie a do ďalších ôsmich dní bude kupujúceho informovať o priebehu konania. Poskytovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby prípadné spory vyriešil priateľsky. Ak nedôjde k zmierlivému riešeniu sporu, na riešenie všetkých sporov medzi poskytovateľom a kupujúcim je príslušný súd v Ľubľane.

Na všetky vzťahy a práva a povinnosti neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa primerane vzťahujú ustanovenia Kódexu záväzkov, zákona o elektronickom podnikaní na trhu, zákona o ochrane osobných údajov a zákona o ochrane spotrebiteľa.

HO-NO REKLAMNÁ AGENTÚRA ANDRAŽ HONOMIHL SP

Vrchpolje 109

5271 Vipava

Slovinsko

Náklady spojené s vrátením tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy znáša užívateľ.

Záruka

Poskytovateľ predáva produkty overenej kvality. Dodávateľom a vlastníkom značky Fit Force je spoločnosť HO-NO ANDRAŽ HONOMIHL SP

Všetky produkty sú originál.

Vylúčenie zodpovednosti

Poskytovateľ vynakladá maximálne úsilie, aby zabezpečil presný a správny obsah zverejnený na webovej stránke.

Používateľ musí pred vstupom do internetového obchodu zabezpečiť primeranú ochranu zariadenia.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo deaktivovať web alebo znemožniť prístup k nemu z dôvodu technických alebo iných problémov a údržby, čo znamená aj znemožnenie alebo znemožnenie používania internetového obchodu. Poskytovateľ nezodpovedá za preplatenie akejkoľvek straty, škody alebo nákladov, ktoré užívateľovi vzniknú v dôsledku ukončenia prevádzky internetového obchodu.

Cookies

Čo sú cookies? Súbor cookie je malý súbor, zvyčajne obsahujúci sekvenciu písmen a čísel, ktorý sa stiahne do počítača používateľa, keď navštívi určitú webovú stránku. Pri každej ďalšej návšteve web získa informácie o načítanom súbore cookie a rozpozná používateľa.

Viac o používaní cookies si môžete prečítať tu.

Právo na informácie

Poskytovateľ sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Všetky osobné údaje užívateľa internetového obchodu sú dôverné a nebudú za žiadnych okolností poskytnuté neoprávneným osobám. Väčšinu stránok v našom internetovom obchode môžete navštíviť bez toho, aby ste museli zverejňovať svoje osobné údaje, ako je meno, adresa a e-mailová adresa. Niektoré informácie však získavame automaticky pomocou súborov cookie a webových signálov („pixelových značiek“), štandardných nástrojov v online priemysle. Používanie súborov cookie a webových majákov nám umožňuje rozpoznať vašu IP adresu, typ prehliadača, ktorý používate, a vašu všeobecnú online aktivitu. Ak vypnete cookies na svojom počítači, nebude možné uskutočniť nákup v internetovom obchode. Na uskutočnenie nákupu v našom internetovom obchode potrebujeme vaše osobné údaje. Údaje, ktoré nám poskytnete, nezverejňujeme tretím stranám, s výnimkou potvrdenia platnosti nákupu platobnou kartou, doručenia produktu, marketingu a propagácie. Poskytovateľ vykonáva všetky potrebné opatrenia na ochranu dôvernosti osobných údajov. Svoje osobné údaje si môžete prezerať, meniť alebo žiadať o ich vymazanie a taktiež sa môžete odhlásiť z odberu noviniek. Pošlite e-mail na zrušenie odberu na adresu fitforcebrand@gmail.com . Za ochranu osobných údajov zodpovedá aj samotný používateľ, a to zaistením bezpečnosti svojho používateľského mena a hesla a príslušnou softvérovou (antivírusovou) ochranou svojho počítača. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo spôsobu, akým sa s vašimi osobnými údajmi nakladá, neváhajte kontaktovať našich zástupcov ochrany osobných údajov.

HO-NO REKLAMNÁ AGENTÚRA ANDRAŽ HONOMIHL SP

Vrchpolje 109

5271 Vipava

Slovinsko

www.fitforcebrand.com

fitforcebrand@gmail.com

Správny

Na riešenie akýchkoľvek sporov je príslušný súd v Slovinsku. Poskytovateľ v súlade s legislatívou neuznáva žiadneho poskytovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov za príslušného na riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý by spotrebiteľ mohol začať v súlade so zákonom o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. spotrebiteľské spory. Neplatnosť akejkoľvek všeobecnej podmienky nespôsobuje neplatnosť ostatných podmienok. V zmysle ZIsRPS môže kupujúci začať proces mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu prostredníctvom Európskej platformy pre online riešenie spotrebiteľských sporov (SRPS). Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť: 2.8.2022